Op 30 oktober 2015 voerde de COV Haarlem, begeleid door Het Promenade Orkest, Joseph Haydn’s Die Jahreszeiten uit. De uitvoering stond onder leiding van Harry Brasser. In Die Jahreszeiten worden in vier cantates de jaargetijden geschilderd vanuit het perspectief van de boeren, wier leven en werken door het zich eeuwig herhalende ritme van de seizoenen wordt bestemd. Het koor wordt beurtelings als landvolk en jagers aangeduid. Als solisten traden op: de pachter Simon, zijn dochter Hanne en de jonge boer Lukas, vertolkt door respectievelijk Bas van de Wetering (bas), Nienke Oostenrijk (sopraan) en Falco van Loon (tenor).

Go To Top